Zarządzenie Nr 160/2015
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój

z dnia  7 lipca  2015r.
               

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa – Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )), uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową,  położoną przy ul. Spacerowej, w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa – Zdrój, powiat kłodzki, województwo  dolnośląskie,  oznaczoną  geodezyjnie  jako  działka  nr  308/1,339/3 (AM-2) o pow.304m2, księga wieczysta kw. nr SW1K/00058425/5 do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio przyległej, stanowiącej własność nabywcy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 160/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.07.2015 08:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.07.2015 08:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 87