Zarządzenie Nr 166 /2015
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju

z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa – Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 215 §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1030 z późn. zm.) i §25 ust. 1 umowy Spółki Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się Panią Justynę Mrozek do składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Kudowie – Zdroju, z dniem 14 lipca 2015r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2015r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 166 /2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:20.07.2015 11:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:20.07.2015 11:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 128