Zarządzenie Nr 173/2015
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  17 lipca 2015r.

               

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa – Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, na wniosek najemcy, lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położony przy ul. Warszawskiej 1 w Kudowie – Zdroju. Działka gruntu nr 201, 200/8 (AM-8), obręb Stary Zdrój, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 56302.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 173/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.07.2015 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.07.2015 08:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 88