Zarządzenie Nr 174/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę części działki nr 293/3 obręb Stary Zdrój (AM-8) o pow. 351 m2 położonej w Kudowie – Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności-usługi parkingowe, w wysokości 0,36 zł netto za 1m2 + 23%VAT (podatku od towarów i usług).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 174/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.07.2015 08:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.07.2015 08:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 90