Zarządzenie Nr  182/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia osób sprawujących ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 318) oraz art. 47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i § 2 pkt 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. 2014, poz. 1152) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się niżej wskazane osoby do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wg obwodów głosowania:

Numer i siedziba lokalu obwodowej komisji do spraw referendum   -  Osoba odpowiadająca za ochronę lokalu w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Nr 1 z siedzibą w „CARITAS” Diecezji Świdnickiej przy ul. Marchlewskiego 4 w Kudowie-Zdroju -    Stanisław Jakubiec
Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju   -  Stanisław Jakubiec
Nr 3 z siedzibą w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA przy ul. Poznańskiej 2 w Kudowie-Zdroju  -  Krzysztof Świderski
Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju   -  Krzysztof Świderski
Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół Społecznych przy ul. Słone 72 w Kudowie-Zdroju   -  Stanisław Jakubiec
Nr 6 z siedzibą w Kudowskich Zakładach Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju  -   Krzysztof Świderski
Nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju  -   Stanisław Jakubiec

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Mienia i Straży Miejskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 182/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.08.2015 09:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.08.2015 09:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 124