Zarządzenie Nr  187/15
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 7 w Kudowie – Zdroju, powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje :

§ 1.

Stwierdzam wygaśnięcie członkowstwa Pani Iwony Heleny Gradowicz w Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 7 w Kudowie – Zdroju w związku ze zrzeczeniem się członkowstwa.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 187/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:24.08.2015 08:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:24.08.2015 08:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 147