wersja do wydruku Konrad Buss 08.09.2015 12:30

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015 r.

Zarządzenie Nr 199/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 września 2015 roku w sprawie: wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 3 w Kudowie-Zdroju, powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 200/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 183/15 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie  wyznaczenia członków obwodowej komisji do spraw referendum oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji do przeprowadzenia  referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 201/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 185/15 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania  obwodowych komisji do spraw referendum w  referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 202/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 203/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 września 2015 roku w sprawie: umorzenia zaległości za usługi komunalne

Zarządzenie Nr 204/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 205/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 206/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 207/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 208/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 209/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 210/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 211/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 212/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 213/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 214/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 215/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 216/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 217/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2015 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 218/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2015 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 219/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 220/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 221/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 222/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 223/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 224/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 225/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 226/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 227/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 207/15 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 228/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 205/15 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 229/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 230/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Zarządzenie Nr 231/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sentau Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 październiak 2015 r.

Zarządzenie Nr 232/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania

Zarządzenie Nr 233/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: powołania gminnego koordynatora informatycznej obsługi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sentau Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 październiak 2015 r.

Zarządzenie Nr 234/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej

Zarządzenie Nr 235/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 236/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 237/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 238/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 239/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 240/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 241/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 242/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: wyznaczenia operatorów systemów informatycznych do przeprowadzenia wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 243/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: wyznaczenia osób sprawujących ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przewry w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Zarządzenie Nr 244/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 października 2015 roku w sprawie: powołania gminnego koordynatora informatycznej obsługi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sentau Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 październiak 2015 r.

Zarządzenie Nr 245/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 października 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 246/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 października 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 247/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października  2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 248/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 października  2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 249/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 października 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 250/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 października 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 251/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 252/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: określenia przedmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 253/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych

Zarządzenie Nr 254/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Zarządzenie Nr 255/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 256/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 257/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 258/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 259/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 260/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października  2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 261/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października  2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 262/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października  2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 263/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października  2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 264/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października  2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 265/15
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Konrad Buss
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2015 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.12.2015 14:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.12.2015 08:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.11.2015 07:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 12:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 12:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 12:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 11:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 11:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 11:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 11:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 11:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 10:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 10:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.11.2015 10:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.10.2015 10:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.10.2015 10:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.10.2015 10:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.10.2015 10:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.10.2015 10:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.10.2015 13:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.10.2015 13:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.10.2015 13:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.10.2015 10:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.10.2015 11:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.10.2015 11:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.10.2015 09:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.10.2015 09:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.10.2015 09:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.10.2015 09:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
06.10.2015 09:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2015 09:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2015 09:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.10.2015 09:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.10.2015 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.10.2015 09:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.10.2015 09:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.09.2015 15:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.09.2015 15:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.09.2015 14:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.09.2015 14:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.09.2015 12:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.09.2015 12:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.09.2015 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.09.2015 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.09.2015 12:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 11:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.09.2015 14:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
18.09.2015 14:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.09.2015 14:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.09.2015 14:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.09.2015 07:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2015 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2015 12:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2015 08:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2015 08:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 14:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 14:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 14:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 14:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 14:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 13:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 13:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 13:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 13:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 13:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 13:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 13:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 12:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 12:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 12:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
09.09.2015 12:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.09.2015 12:30 Utworzenie dokumentu. (Konrad Buss)