Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  STYCZEŃ/LUTY 2016

Zarządzenie Nr 1/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 stycznia 2016  roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 2/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 stycznia 2016  roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 3/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 stycznia 2016  roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 4/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 stycznia 2016  roku w sprawie: powołania zespołu do spraw przyjęcia darowizny

Zarządzenie Nr 5/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 stycznia 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 6/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 stycznia 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 7/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016  roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty użytkowania wieczystego gruntu i umorzenia odsetek za zwłokę

Zarządzenie Nr 8/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 9/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016  roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd  mężczyzn i kobiet wezwanych do  stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2016 roku

Zarządzenie Nr 10/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 stycznia 2016  roku w sprawie: rozłożenia na raty należności  z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 11/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016  roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 12/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016  roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016  roku w sprawie: powołania oraz określenia zasad pracy Zespołu do spraw Rewitalizacji gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 14/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 15/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 16/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Kudowa – Zdrój na rok szkolny 2016/2017


Zarządzenie Nr 17/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 02 lutego 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 18/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 19/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 20/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 lutego 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 21/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lutego 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 22/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lutego 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 23/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 lutego 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat wynikających z rozliczenia wody

Zarządzenie Nr 24/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 lutego 2016  roku w sprawie: wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 25/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 lutego 2016  roku w sprawie: powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 26/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 lutego 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 27/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lutego 2016  roku w sprawie: powołania  przedstawicieli Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju

Zarządzenie Nr 28/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 lutego 2016  roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 29/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 lutego 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 30/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 lutego 2016  roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Kudowa-Zdój na rok 2016

Zarządzenie Nr 31/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lutego 2016  roku w sprawie: odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 32/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lutego 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 33/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lutego 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 34/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lutego 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 35/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lutego 2016  roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 209/15 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 36/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lutego 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.01.2016 12:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.03.2016 09:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 148