Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2016

Zarządzenie Nr 37/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 marca 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 38/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 marca 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 39/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 marca 2016  roku w sprawie: składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowa-Zdrój o nazwie "Mój dom na medal"

Zarządzenie Nr 40/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 41/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 marca 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 42/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca 2016  roku w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu kosztów sądowych

Zarządzenie Nr 43/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca 2016  roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 44/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 marca 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 45/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 marca 2016  roku zmianiające zarządzenie nr 21/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta wpoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych

Zarządzenie Nr 46/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 marca 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 47/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 48/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 49/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdrojuz dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 50/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 51/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 52/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 53/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 54/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 55/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrójz dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 56/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 57/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca  2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 58/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 59/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 60/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 61/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 62/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 63/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 marca 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 64/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 65/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 66/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 67/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 68/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 69/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  70/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 22 marca 2016r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Kudowa - Zdrój.

Zarządzenie nr  71/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 22 marca 2016r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu udziału w nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Kudowa - Zdrój.

Zarządzenie Nr 72/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2016  roku w sprawie: rozłożenia na raty należności  z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wraz z kosztami sądowymi

Zarządzenie Nr 73/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu.

Zarządzenie Nr 74/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 marca  2016 roku w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 75/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca  2016 r. w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 77/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 78/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 79/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 80/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia  31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 81/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 82/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia  31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 83/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 84/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2016  roku w sprawie: rozłożenia na raty należności  z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu


Zarządzenie Nr 85/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 01 kwietnia  2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa – Zdrój

Zarządzenie Nr 86/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia  01 kwietnia  2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa – Zdrój.

Zarządzenie Nr 87 /16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 05 kwietnia 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa – Zdrój.

Zarządzenie Nr 88/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu, biorąc pod uwagę rzut poziomy obiektu mającego cechy reklamy, dotyczącej działki nr 3 (AM-1) obręb Stary Zdrój.

Zarządzenie Nr 89/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 90/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 91/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 92/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 kwietnia 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 93/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 kwietnia 2016  roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centeralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 94/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 kwietnia 2016  roku zmieniajace zarządzenie nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 95/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 96/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 97/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 98/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 99/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu "Targów Wyrobów Regionalnych Kudowa-Zdrój 2016 rok"

Zarządzenie Nr 100/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnienia z czynszu najmu za lokal użytkowy

Zarządzenie Nr 101/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia  2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 102/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia  2016  roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 103/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2016  roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 104/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 26 kwietnia 2016 r.w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 105/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 kwietnia  2016  roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 106/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 kwietnia  2016  roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 107/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2016  roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 108/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 109/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia  2016  roku w sprawie: powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie Nr 110/16
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 kwietnia  2016  roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:08.03.2016 14:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.05.2016 08:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 129