UCHWAŁA Nr XVIII/108/16

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY - ZDROJU

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1054 i poz. 1890), Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala, co następuje:

§1

W składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju ustalonym uchwałą nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej wprowadza się następującą zmianę:

odwołuje się radną Joannę Fabrycką ze składu Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XVIII/108/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:23.03.2016 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:23.03.2016 12:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 48