Zarządzenie 75/ 16

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 31 marca  2016 r.

 

w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój   za 2015 r.

 

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

  1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2015 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2.  sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Piotr Maziarz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 75/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:01.04.2016 10:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:01.04.2016 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 170