Zarządzenie Nr 86/16

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój

z dnia  01 kwietnia  2016r.

             

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa – Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej  Kudowy – Zdroju  z  19  lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, na wniosek najemcy, lokal mieszkalny wraz z oddaniem
w   użytkowanie   wieczyste   ułamkowej   części  gruntu,  położony  przy  ul. Tkackiej 8/8     w Kudowie – Zdroju. Działka gruntu nr 337/15 (AM-10) o pow.182m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 54680, obręb Zakrze.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

                                                               Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 86/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:01.04.2016 15:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:08.04.2016 09:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 60