Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju styczeń/luty 2007 rok


Zarządzenie nr 1/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 2/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie nr 3/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu

Zarządzenie nr 4/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 5/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 6/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 7/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania stałej komisji d/s szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

Zarządzenie nr 8/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie: anulowania zarządzenia nr 5/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku

Zarządzenie nr 9/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 10/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu

Zarządzenie nr 11/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: powołania zespołu ds monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych

Zarządzenie nr 12/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: realizacji działań zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych

Zarządzenie nr 13/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 14/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 187/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wytycznych do uzgodnień przy umieszczaniu reklam

Zarządzenie nr 15/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 16/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 104/2002 Zarządu Miasta Kudowa Zdrój z dnia 30 sierpnia 2002 roku

 

 Zarządzenie nr 17/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 01 lutego 2007 roku w sprawie:wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w akcjach likwidacji zagrożeń, gaszenia pożarów i akcji ratowniczych

Zarządzenie nr 18/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie: zmniejszenia o 50% rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości z zasobu mienia kumunalnego z przeznaczeniem na ogródki przydomowe

Zarządzenie nr 19/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 20/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie:zmiany zarządzenia nr 144/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 09.11.2005 r. w sprawie:wprowadzenia "Systemu zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój i zarządzenia nr 145/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 09.11.2005 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju"

Zarządzenie nr 21/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 22/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 23/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 24/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 124/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia programu oszczędnościowego gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 25/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu najmu

Zarządzenie nr 26/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 27/07
 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 28/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 29/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 30/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 31/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 32/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: umorzenia zaległej kwoty czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 33/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 34/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 35/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa Zdrój na 2007 rok przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 36/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa Zdrój na  rok 2007 przez Krajowe Biuro Wyborcze

Zarządzenie nr 37/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 10:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 104