Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2016

Zarządzenie Nr 111/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 112/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja 2016r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 113/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja 2016r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 maja 2016r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10  maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia za październik 2015 roku

Zarządzenie Nr 116/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11  maja 2016r. w sprawie odroczenia  terminu spłaty należności  z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i kosztów postępowania sądowego

Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11  maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 118/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17  maja 2016r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 119/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17  maja 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej

Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17  maja 2016r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18  maja 2016r. zmieniające zarządzenie nr 60/15 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 maja 2016r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 124/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 125/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 126/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 127/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 128/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Urzędowego Rejestru Umów oraz zasad jego udostępniania w Biuletynie Informacji Publiczneuj Urzędu Miasta w Kudopwie-Zdroju

Zarządzenie Nr 129/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31  maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok


Zarządzenie Nr 130/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia7 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 131/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7  czerwca 2016r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 132/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16  czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kudowa-Zdrój dotyczących Lokalnego Programu  Rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 133/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 134/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20  czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20  czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 136/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20  czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 137/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23  czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 138/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23  czerwca 2016 r. w sprawie procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 139/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28  czerwca 2016 r. w sprawie odroczenia terminu płatności należności pieniężnej wynikającej z ugody zawartej w dniu 17.03.2016r.

Zarządzenie Nr 140/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28  czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 141/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28  czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 142/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30  czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 136/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 143/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 144/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30  czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:06.05.2016 12:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.07.2016 08:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 253