UCHWAŁA Nr XX/126/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm. ) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.  

Rada Miejska Kudowy – Zdroju wnosi o oddalenie / uwzględnienie skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XVI/86/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 159).

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój sporządzi odpowiedź na skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XX/126/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2016 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.06.2016 11:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 31