Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2016

 

Zarządzenie Nr 145/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 lipca  2016r. w sprawie powierzenia pełnienia  obowiązków Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Zarządzenie Nr 146/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 lipca  2016r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 147/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 lipca  2016r. zmianiające zarządzenie nr 110/16 Burmistrza Maista Kudowa-Zdrój w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 148/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lipca  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 149/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 lipca  2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 150/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 151/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 lipca  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 152/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 153/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lipca  2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 154/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lipca  2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 155/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 lipca  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok


Zarządzenie Nr 156/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia  2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 157/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia  2016r. zmieniające zarządzenie nr 153/16 Burmistrza Miasta  Kudowa - Zdrój w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 158/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia  2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie  Nr 159/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  11 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 160/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 sierpnia  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 161/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 sierpnia  2016r. w sprawie założeń do projektu budżetu  gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 sierpnia  2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  instytucji kultury za I półrocze 2016r.

Zarządzenie Nr 163/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Anny Kużlak-Szuba ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie  Nr 164/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  16 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie  Nr 165/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  16 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie  Nr 166/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  16 sierpnia  2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 167/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju

Zarządzenie Nr 168/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 169/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 172/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 sierpnia  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 173/16 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka w Kudowie – Zdroju

Zarządzenie  Nr 174/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  29 sierpnia  2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 175/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.07.2016 09:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.09.2016 07:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 279