Opłaty

OPŁATY I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 

1) Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stawki opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi wynoszą odpowiednio:

- 15,00 zł  miesięcznie  od każdego mieszkańca, który  gromadzi odpady w sposób selektywny,

- 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, który gromadzi odpady w sposób zmieszany tzn.  nie segreguje odpadów. 

2) Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio za pojemnik:

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

a) o pojemności 35-50 l – w wysokości 4,00 zł,

b) o pojemności 110 l – w wysokości 12,00 zł,

c) o pojemności 120 l – w wysokości 13,00 zł,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 27,00 zł,

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 123,00 zł.

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

a) o pojemności 35-50 l – w wysokości 3,00 zł,

b) o pojemności 110 l – w wysokości 9,00 zł,

c) o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 21,00 zł,

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 95,00 zł,

f) worek o pojemności 80-110 l – w wysokości 8,00 zł.

 

Wyżej wymienione stawki zostały ustalone w uchwale nr XXV/170/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

3) Termin wnoszenia opłat wymienionych w pkt 1 i 2 – do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

4) Dla właścicieli domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stawki opłat wynoszą odpowiednio:

 

- 120,00 zł rocznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 156,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Wyżej wymienione stawki zostały ustalone w uchwale nr XXIII/139/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

5) Terminy wnoszenia opłaty wymienionej w pkt 4 ustalono odpowiednio:

 

a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

c) za III kwartał do 15 października danego roku,

d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

 

6) Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój lub na konto Gminy Kudowa-Zdrój

nr: 67 9523 0001 0312 5325 2003 0054.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2016 20:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż