Uchwały:

Stawki opłat dla mieszkańców:

Uchwała NR XXX/221/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

 

Zwolnienie z części opłaty dla domów jednorodzinnych:

UCHWAŁA NR XXVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

Ryczałtowa stawka opłaty dla domków letniskowych:

UCHWAŁA NR XXVIII/200/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Terminy uiszczania opłat:

UCHWAŁA NR XXX/220/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój:

UCHWAŁA NR XXVIII/197/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

UCHWAŁA NR XXIX/212/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

Sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój:

UCHWAŁA NR XXVIII/198/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

UCHWAŁA NR XXX/222/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.08.2016 21:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:09.06.2021 09:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 475