Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016

Zarządzenie Nr 176/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 września  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 września  2016r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 września  2016r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i kosztów postępowania sądowego

Zarządzenie Nr 179/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 września  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016  rok

Zarządzenie Nr 180/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 września  2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczki za dostawę energii cieplnej  na potrzeby centralnego ogrzewania

Zarządzenie Nr 181/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 września  2016r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej  własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 września  2016r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 183/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 184/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 września  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016  rok

Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 186/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 187/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 188/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  189/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  27 września  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 190/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 września  2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 191/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016  rok

Zarządzenie Nr 192/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 września  2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie nr 193/16 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 4 października 2016 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 194/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016  rok

Zarządzenie Nr 195/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 196/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 197/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  17 października  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 198/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 199/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016  rok

Zarządzenie Nr 200/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 25 października 2016 r. w sprawie umorzenia odsetek za opóźnienie w płatności czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 201/16 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  25 października  2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 202/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016  rok

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:07.09.2016 09:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.12.2018 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 299