Zarządzenia Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju marzec/kwiecień 2007 rok
 

Zarządzenie nr 38/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 39/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 01 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 40/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 07 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 41/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 42/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: powołania zespołu kontrolnego

Zarządzenie nr 43/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd poborowych

Zarządzenie nr 44/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Zarządzenie nr 45/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: pełnomocnictwa do składania w imieniu gminy oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe

Zarządzenie nr 46/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 92/06 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 czerwca 2006  roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 47/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 48/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2006 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 49/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 50/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 51/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 52/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 53/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 54/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 29 marca 2007 rokuw sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 55/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 56/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie opieki społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 57/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania w 2007 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 58/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zmian  budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok



Zarządzenie nr 59/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości ryczałtu za energię elektryczną

Zarządzenie nr 60/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 05 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 61/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 62/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 63/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 64/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 65/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian  budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 66/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie nr 67/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie nr 68/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 69/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 70/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 71/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 72/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: umorzenia zaległej kwoty czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 73/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 74/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 194