Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju maj/czerwiec 2007 rok
 

Zarządzenie nr 75/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 76/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 04 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 77/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 07 maja 2007 roku w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 78/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 07 maja 2007 roku w sprawie: powołania zespołu ds przygotowania, opracowania i wdrożenia gminnego planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zastosowanych na obszarze gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 79/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 80/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 81/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 82/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 83/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 84/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 85/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 86/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 87/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 88/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 89/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych gminy za 2006 rok

Zarządzenie nr 90/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie: ustalenia ceny 1 m2 powierzchni reklamy i 1 m2 zajętego gruntu

Zarządzenie nr 91/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 92/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 93/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rokZarządzenie nr 94/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 08 czerwca 2007 roku w sprawie: regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 95/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 08 czerwca  2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kudowie - Zdroju

Zarządzenie nr 96/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 08 czerwca  2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie - Zdroju

Zarządzenie nr 97/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 98/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 99/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Honkisz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 100/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 101/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 102/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 103/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 104/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 105/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju MAJ/CZERWIEC 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 13:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 221