Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju lipiec/sierpień 2007 rok
 

Zarządzenie nr 106/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 107/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 108/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 109/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 110/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 04 lipca 2007 roku w sprawie: nabycia prawa własności udziału w wysokości 1/2 części w gruncie

Zarządzenie nr 111/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 04 lipca 2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 112/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 09 lipca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 113/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 09 lipca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 114/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 115/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 122/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 września 2005 r.

Zarządzenie nr 116/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 117/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju

Zarządzenie nr 118/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie: umorzenia zaległej kwoty czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 119/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rokZarządzenie nr 120/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 02 sierpnia 2007 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

Zarządzenie nr 121/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 122/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 123/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 124/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 125/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 126/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 127/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 128/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 129/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08.06.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy - Zdroju

Zarządzenie nr 130/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2007 roku

Zarządzenie nr 131/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa-Zdrój na 2008 rok

Zarządzenie nr 132/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kudowie - Zdroju

Zarządzenie nr 133/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie - Zdroju

Zarządzenie nr 134/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 135/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 136/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 137/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 138/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 139/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 140/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 141/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa - Zdrój

Zarządzenie nr 142/07
Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2007 rok


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.11.2008 07:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 146