Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju wrzesień/październik 2007 rok
 

Zarządzenie nr 143/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 144/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 145/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 146/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 147/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za bezumowną dzierżawę gruntu

Zarządzenie nr 148/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 września 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 149/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 września 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 150/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 151/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 152/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 września 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 153/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 146/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12.09.2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 154/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 września 2007 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 155/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Kudowa-Zdrój za 2006 rok

Zarządzenie nr 156/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 157/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 08 października 2007 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 158/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 159/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 października 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 160/07
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 161/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 października 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 162/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 października 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 163/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 października 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 164/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 165/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 października 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 166/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 158/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 października 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 167/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone na cele rolne i ogródki przydomowe

Zarządzenie nr 168/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 94/07 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08.06.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 169/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 października 2007 roku w sprawie: dokonania darowizny materiałów na rzecz odbudowy parku linowego

Zarządzenie nr 170/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2007 rok

Zarządzenie nr 171/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100/06 z 19.07.2006 roku w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 172/07
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste


 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.11.2008 12:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 122