Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2017

Zarządzenie Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 stycznia  2017r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 2/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 stycznia  2017r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 3/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 stycznia  2017r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 4/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 5/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 6/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 7/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 8/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 9/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 10/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 12/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 14/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 15/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 16/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 17/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 19/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. zmianiające zarządzenie nr 6/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stwienia się przez Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 23/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 24/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 25/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 26/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 27/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 28/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 stycznia  2017r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 29/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 stycznia  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 30/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 stycznia 2017 r.w sprawie  powołania dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z/s w Kudowie-Zdroju


Zarządzenie Nr 31/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 32/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 33/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 34/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 35/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 36/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 lutego  2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego  2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 38/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego  2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 39/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 9 lutego  2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 40/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 41/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 9 lutego  2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 42/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  9 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 43/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 44/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 45/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lutego  2017r. w sprawie zmin w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 46/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  28 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.01.2017 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.12.2018 14:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 438