Zarządzenie Nr 1/17
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz § 3 ust. 2  uchwały nr XXIX/167/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia  29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój zarządzam co następuje:

                                                                                                         
§ 1

Upoważniam:
1)    kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
2)    dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II,
3)    dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,  
4)    dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka
5)    dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym   i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki   i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 1/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.01.2017 07:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.01.2017 07:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 35