ZARZĄDZENIE Nr 16/2017

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia   17  stycznia  2017 roku


w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)  i  art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005  r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1390) oraz uchwały  Nr VII/44/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie działający na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w następującym składzie:

1. Krzysztof Baldy
2. Krzysztof Baran
3. Daniel Dubaniewicz
4. Agata Kordonowicz
5. Barbara Kopeć
6. Małgorzata Krawczyk
7. Ewa Liebner
8. Teresa Kołodziej.

       
§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 16/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.01.2017 08:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.01.2017 08:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 19