Zarządzenie nr  20/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  24 stycznia 2017 r.

w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa - Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) i  art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 i poz. 2260) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej jako działki gruntu: nr 293/6, nr 293/7, nr 293/8 (AM-10)
w obrębie Słone  położonej w Kudowie-Zdroju, o pow. 1795 m2, księga wieczysta nr SW1K/00058651/8.
2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej w ust. 1 została zawarta warunkowa umowa sprzedaży  w dniu 5 stycznia 2017 r. Rep. A- 92/2017 w Kancelarii Notarialnej
w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 1 przed notariuszem Urszulą Makarską.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 20/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.01.2017 14:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.01.2017 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 21