Plan Postępowań-2017

 

Plan Postępowań Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju

na rok budżetowy 2017

(Sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

[ R / U / D ]*

Orientacyjna
wartość zamówienia
(w zł netto)

Przewidywany tryb
udzielenia zamówienia*

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym
[ kw / mc ]

1

Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. Buczka a al.. JP II w sieć wod-kan i drogę tymczasową

R

325 203,25

PN

II kw.

2


Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Nad Potokiem i Słone

R

1 260 162,60

PN

I kw.

3

Remont obiektów mostowych na trasie ścieżki rowerowej

R

243 902,44

PN

II kw.

4

Remont nawierzchni dróg asfaltowych, szutrowych oraz z kostki betonowej

R

134 146,34

PN

II kw.

5

Remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju

R

930 894,31

PN

I kw.

6

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój w 2017 roku

U

788 502,88

PN

I/3, II/6, III/9

7

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

U

509 259,26

PN

III kw.

8

Konserwacja oświetlenia drogowego w latach 2018-2019

U

243 902,44

PN

IV kw.

9

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój

U

462 000,00

PN

III/9

10

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 521.557 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

U

120 000,00

PN

III kw.

11

Udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 778.443 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

U

117 000,00

PN

III kw.

 

R - robota budowlana

U - usługa

D - dostawa

PN - przetarg nieograniczony

 

                                                                                    Z up. Burmistrza

                                                                                    Edyta Bubińska

                                                                                    Zastępca Burmistrza

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan Postępowań-2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2017 16:31