Zarządzenie Nr 25/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 0,50 zł + 23% Vat za dzierżawę 1 m2 nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Brzozowie, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 338/1 (AM-18) o pow. 1924 m2 z przeznaczeniem na ogród przy prowadzonej działalności usługowej – teren rekreacyjny i plac zabaw.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 25/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.01.2017 08:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.01.2017 08:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 26