Zarządzenie Nr 30/17

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

 

w sprawie  powołania dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
z/s w Kudowie-Zdroju

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579)  art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.[1]) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza,  co następuje :

 

§ 1

Powołuje się z dniem 1 lutego 2017 r.  Pana Piotra Borkowskiego  na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu z/s w Kudowie-Zdroju na czas określony siedmiu lat, tj. od 1 lutego 2017 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku..

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 30/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:02.02.2017 14:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:02.02.2017 14:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 22