ZARZĄDZENIE  NR 28/17
Burmistrza Miasta  Kudowy-Zdroju
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na  podstawie  art. 30 ust. 2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z  2016r. Dz.U.  poz. 446 i poz. 1579)  i art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2015r. poz. 1286) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju członka Komisji Panią Monikę Kryczka.

§ 2

Powołuje się do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju członka Komisji Panią Grażynę Wojewską.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

 

                                                    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.03.2017 07:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.03.2017 07:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 26