Zarządzenie 80/17
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 marca  2017 r.

w sprawie  ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój   za 2016 r.


Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
1)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2016 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2)     sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3)    informację o stanie mienia komunalnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 80/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.04.2017 07:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.04.2017 07:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 167