Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2017

Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 maja 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 maja 2017r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 maja 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 maja 2017r. zmieniające zarządzenie nr 121/12 Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie cen za usługi cmentarne

Zarządzenie Nr 106/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 107/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2017 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja 2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezbudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie umorzenia należności z tytułu za użytkowanie wieczyste  gruntu

Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu odszkodowania

Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia  kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16  czerwca 2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezbudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16  czerwca 2017r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 183 obręb Czermna (AM-7)

Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16  czerwca 2017r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/46 obręb Zakrze (AM-4)

Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19  czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22  czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22  czerwca 2017r. w sprawie powołania zespołu osób  nadzorujących realizację zamówienia

Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22  czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie  na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.05.2017 14:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 08:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 269