Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2017

Zarządzenie Nr 138/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości   czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 139/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 141/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 144/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości  stanowiących właśność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 145/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości  stanowiących właśność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 146/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 147/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 148/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny


Zarządzenie Nr 149/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 150/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków  o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 151/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie oddania w użyczenie części lokalu użytkowego przy ul. Poznańskiej 2 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 152/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie bazy Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Fredry 8"

Zarządzenie Nr 153/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2017r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzedu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 154/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 155/17  Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie umorzenia należności z tytułu usług pogrzebowych

Zarządzenie Nr 156/17  Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Dyrektora Żłobka  im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 159/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie  Nr 160/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie Nr 161/17  Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 162/17  Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania kierowników  jednostek budżetowych gminy Kudowa-Zdrój

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:19.07.2017 09:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 275