Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017

Zarządzenie Nr 163/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 września 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. "Kreatywna szkoła i nowoczesna edukacja"

Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 września 2017r. w sprawie określenia zasad ewidencji księgowej podatku VAT po centralizacji dla gminy Kudowa-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 165/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 170/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 172/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokosci miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 173/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 174/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 175/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 176/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 177/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 178/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 179/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 180/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 181/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 182/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 184/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 września 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 185/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok


Zarządzenie Nr  186/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  4 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Zarządzenie Nr  187/17 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  4 października 2017 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie Nr 188/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 189/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 190/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 05 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 191/17 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 192/17 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  10 października  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny oraz odroczenia terminu ich płatności

Zarządzenie Nr 193/17 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 194/17 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia 10 października  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 195/17 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia    10 października 2017 r.w sprawie  wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących  należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr 196/17 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zwolnienia z czynszu najmu za lokal użytkowy

Zarządzenie Nr 197/17 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z dnia  11 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 198/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 199/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 200/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 października 2017r. zmieniające zarządzenie nr 94/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 201/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 202/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 203/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 października 2017r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 189/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 05 października 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdój

Zarządzenie Nr 204/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu najmu

Zarządzenie Nr 205/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 206/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 października 2017r. w sprawie odroczenia terminu płatności należności  pieniężnej wynikającej z ugody zawartej w dniu 17.03.2016r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:14.09.2017 09:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 401