Rozdział 1
Rozpatrywanie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

§ 97.

Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia uchwałą podjętą przez Radę Przewodniczący niezwłocznie przekazuje właściwej Komisji i Burmistrzowi celem przygotowania stanowiska Rady w sprawie wezwania.

§ 98.

1.    Rada na najbliższej sesji przypadającej nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia wezwania zajmuje w formie uchwały stanowisko w sprawie wezwania, w którym nie uwzględnia wezwania albo uwzględnia wezwanie.
2.    O zajętym przez Radę stanowisku Przewodniczący zawiadamia wzywającego.

§ 99.

W przypadku uwzględnienia wezwania Rada nie później niż na następnej sesji podejmuje uchwałę uchylającą lub zmieniającą uchwałę zakwestionowaną wezwaniem.


Rozdział 2
Rozpatrywanie skarg do sądu administracyjnego

§ 100.

Skargę do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Przewodniczący niezwłocznie przekazuje właściwej Komisji oraz Burmistrzowi celem przygotowania stanowiska Rady w sprawie skargi na uchwałę Rady.

§ 101.

1.    Rada na najbliższej sesji przypadającej nie później niż w terminie 21 dni od dnia wniesienia skargi zajmuje w formie uchwały stanowisko w sprawie skargi, w którym wnosi o odrzucenie skargi albo oddalenie skargi przez sąd administracyjny albo uwzględnia skargę.
2.    W wykonaniu uchwały, o której mowa w ust. 1 Burmistrz sporządza odpowiedź na skargę.
3.    Przewodniczący w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi przekaże do sądu administracyjnego skargę wraz z odpowiedzią na skargę.

Rozdział 3
Rozpatrywanie rozstrzygnięć nadzorczych

§ 102.

Rozstrzygnięcie organu nadzoru dotyczące uchwały Rady Przewodniczący niezwłocznie przekazuje właściwej Komisji oraz Burmistrzowi celem przygotowania stanowiska Rady w sprawie wydanego rozstrzygnięcia.

§ 103.

1.    Rada na najbliższej sesji przypadającej nie później niż w terminie 21 dni od dnia wniesienia rozstrzygnięcia zajmuje w formie uchwały stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia, w którym wnosi o złożenie skargi albo niezłożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie organu nadzoru.
2.    W wykonaniu uchwały, o której mowa w ust. 1 wnioskującej o złożenie skargi Burmistrz sporządza skargę.
3.    Przewodniczący w terminie 30 dni od dnia wniesienia rozstrzygnięcia przekaże do sądu administracyjnego skargę.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Część III
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2017 13:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.11.2017 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 51