§ 104.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 105.

Traci moc uchwała Nr VI/21/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: Statutu Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 106.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Część IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2017 13:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.11.2017 13:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 46