ZARZĄDZENIE NR 183/2005
BURMISTRZA MIASTA KUDOWY ZDROJU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 ROKU


W sprawie: powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju.

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art.15 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 68 Kodeksu Pracy oraz uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 5 października 2005 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Z dniem 1 stycznia 2006 roku powołuję Panią Urszulę Faroń – Bielecką na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju.


§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 183/2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 08:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.02.2009 09:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 145