Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2022 roku

Protokół nr XLI/2022 z dnia 2 lutego  2022 roku  >>>> 

Protokół nr XLII/2022 z dnia 25 lutego  2022 roku  >>>> 

Protokół nr XLIII/2022 z dnia 31 marca  2022 roku  >>>> 

Protokół nr XLIV/2022 z dnia 6 maja  2022 roku  >>>> 

Protokół nr XLV/2022 z dnia 27 maja  2022 roku  >>>> 

Protokół nr XLVI/2022 z dnia 15 czerwca  2022 roku  >>>> 

Protokół nr XLVII/2022 z dnia 30 czerwca  2022 roku  >>>> 

Protokół nr XLVIII/2022 z dnia 18 sierpnia  2022 roku  >>>> 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2021 roku

Protokół nr XXIX/21 z dnia 8 lutego 2021 roku  >>>>

Protokół nr XXX/21 z dnia 12 marca 2021 roku  >>>>

Protokół nr XXXI/21 z dnia 31 marca 2021 roku  >>>>

Protokół nr XXXII/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku  >>>>

Protokół nr XXXIII/21 z dnia 14 maja 2021 roku  >>>>

   Protokół nr XXXIV/21 z dnia 17 czerwca 2021 roku  >>>>

 Protokół nr XXXV/21 z dnia 27 lipca 2021 roku  >>>>   

Protokół nr XXXVI/21 z dnia 30 września 2021 roku  >>>> 

Protokół nr XXXVII/21 z dnia 29 października  2021 roku  >>>> 

Protokół nr XXXVIII/21 z dnia 30 listopada  2021 roku  >>>> 

Protokół nr XXXIX/21 z dnia 20 grudnia  2021 roku  >>>> 

Protokół nr XL/21 z dnia 30 grudnia  2021 roku  >>>> 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2020 roku

Protokół nr XVII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku  >>>>

Protokół nr XVIII/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku  >>>>

Protokół nr XIX/2020 z dnia 27 marca 2020 roku  >>>>

Protokół nr XX/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku  >>>>

Protokół nr XXI/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku  >>>>

Protokół nr XXII/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku  >>>>

Protokół nr XXIII/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku  >>>>

Protokół nr XXIV/2020 z dnia 30  września 2020 roku  >>>>

Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2019 roku

Protokół nr V/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku  >>>>

Protokół nr VI/19 z dnia 27 lutego 2019 roku  >>>>

Protokół nr VII/19 z dnia 28 marca 2019 roku  >>>>

Protokół nr VIII/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku  >>>>

Protokół nr IX/19 z dnia 29 maja 2019 roku  >>>>

Protokół nr X/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku  >>>>

Protokół nr XI/19 z dnia 4 września 2019 roku  >>>>

Protokół nr XII/19 z dnia 30 września 2019 roku  >>>>

Protokół nr XIII/19 z dnia 30 października 2019 roku  >>>>

Protokół nr XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 roku  >>>>

Protokół nr XV/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku  >>>>

Protokół nr XVI/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku  >>>>

 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2018 roku

Protokół nr XLII/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku  >>>>

Protokół nr XLIII/18 z dnia 27 lutego 2018 roku  >>>>

Protokół nr XLIV/18 z dnia 28 marca 2018 roku  >>>>

Protokół nr XLV/18 z dnia 25  kwietnia 2018 roku  >>>>

Protokół nr XLVI/18 z dnia 28 maja 2018 roku  >>>>

Protokół nr XLVII/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku  >>>>

Protokół nr XLVIII/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku  >>>>

Protokół nr XLIX/18 z dnia 26 lipca 2018 roku  >>>>

Protokół nr L/18 z dnia 10 września 2018 roku  >>>>

Protokół nr LI/18 z dnia 18 października  2018 roku  >>>>

Protokół nr I/18 z dnia 23 listopada 2018 roku  >>>>

Protokół nr II/18 z dnia 28 listopada 2018 roku  >>>>

Protokół nr III/18 z dnia 7 grudnia 2018 roku  >>>>

Protokół nr IV/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku  >>>>


Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2017 roku

Protokół nr XXX/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXI/17 z dnia 17 lutego  2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXII/17 z dnia 6 marca  2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXIII/17 z dnia 27 marca  2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXIV/17 z dnia 27 kwietnia  2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXV/17 z dnia 24 maja  2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXVI/17 z dnia 20 czerwca  2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXVII/17 z dnia 7 lipca  2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXVIII/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku  >>>>

Protokół nr XXXIX/17 z dnia 26 października 2017 roku  >>>>

Protokół nr XL/17 z dnia 20  listopada 2017 roku  >>>>

Protokół nr XLI/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku  >>>>


Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2016 roku

Protokół nr XVII/16 z dnia 4 lutego 2016 roku >>>>

Protokół nr XVIII/16 z dnia 17 marca 2016 roku  >>>>

Protokół nr XIX/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku  >>>>

Protokół nr XX/16 z dnia 30 maja 2016 roku  >>>>

Protokół nr XXI/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku  >>>>

Protokół nr XXII/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku  >>>>

Protokół nr XXIII/16 z dnia 11 lipca 2016 roku  >>>>

Protokół nr XXIV/16 z dnia 27 lipca 2016 roku  >>>

Protokół nr XXV/16 z dnia 19 września 2016 roku  >>>

Protokół nr XXVI/16 z dnia 29 września 2016 roku  >>>

Protokół nr XXVII/16 z dnia 8 listopada 2016 roku  >>>

Protokół nr XXVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 roku  >>>

Protokół nr XXIX/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku  >>>


Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 2015 roku

Protokół nr IV/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku >>>>
 

Protokół nr V/15 z dnia 09 marca 2015 roku >>>>

Protokół nr VI/15 z dnia 31 marca 2015 roku >>>>

Protokół nr VII/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku >>>>

Protokół nr VIII/15 z dnia 28 maja 2015 roku >>>>

Protokół nr IX/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku >>>>

Protokół nr X/15 z dnia 14 lipca 2015 roku >>>>

Protokół nr XI/15 z dnia 25 września 2015 roku >>>>

Protokół nr XII/15 z dnia 29 września 2015 roku >>>>

Protokół nr XIII/15 z dnia 30 października  2015 roku >>>>

Protokół nr XIV/15 z dnia 25 listopada  2015 roku >>>>

Protokół nr XV/15 z dnia 3 grudnia  2015 roku >>>>

Protokół nr XVI/15 z dnia 30 grudnia  2015 roku >>>>


 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 2014 roku
 
Protokół nr XXIX/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XL/14 z dnia 04 kwietnia 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLI/14 z dnia 07 maja 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLII/14 z dnia 28 maja 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLIII/14 z dnia 11 czerwca 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLIV/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLV/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLVI/14 z dnia 30 września 2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLVII/14 z dnia 30 października  2014 roku >>>>
 
Protokół nr XLVIII/14 z dnia 14 listopada 2014 roku >>>>
 
Protokół nr I/14 z dnia 01 grudnia 2014 roku >>>>
 

Protokół nr II/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku >>>>

 

Protokół nr III/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku >>>>

 Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 2013 roku
 

Protokół nr XXVII/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXVIII/13 z dnia 06 lutego 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXIX/13 z dnia 11 marca 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXX/13 z dnia 27 marca 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXI/13 z dnia 29 maja 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXII/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXIII/13 z dnia 12 lipca 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXIV/13 z dnia 17 września 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXV/13 z dnia 28 października 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXVI/13 z dnia 06 listopada 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXVI/13 z dnia 28 listopada 2013 roku >>>>
 
Protokół nr XXXVI/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku >>>>

 Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 2012 roku

 
Protokół nr XVII/12 z dnia 20 lutego 2012 roku >>>>
 
Protokół nr XVIII/12 z dnia 30 marca 2012 roku >>>>
 
Protokół nr XIX/12 z dnia 24 maja 2012 roku >>>>

 Protokół nr XX/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku >>>>

Protokół nr XXI/12 z dnia 05 września 2012 roku >>>>
 
Protokół nr XXII/12 z dnia 27 września 2012 roku >>>>
 
Protokół nr XXIII/12 z dnia 30 października 2012 roku >>>>
 
Protokół nr XXIV/12 z dnia 15 listopada 2012 roku >>>>
 
Protokół nr XXV/12 z dnia 30 listopada 2012 roku >>>>
 
Protokół nr XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku >>>>

 
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 2011 roku
 
Protokół nr IV/11 z dnia 31 stycznia   2011  roku >>>>
 
Protokół nr V/11 z dnia 03 marca   2011  roku >>>>
 
Protokół nr VI/11 z dnia 08 kwietnia   2011  roku >>>>
 
Protokół nr VII/11 z dnia 30 maja   2011  roku >>>>
 
Protokół nr VIII/11 z dnia 27 czerwca   2011  roku >>>>
 
Protokół nr IX/11 z dnia 27 lipca   2011  roku >>>>
 
Protokół nr X/11 z dnia 18 sierpnia   2011  roku >>>>
 
Protokół nr XI/11 z dnia 28 września   2011  roku >>>>
 
Protokół nr XII/11 z dnia 14 października  2011  roku >>>>
 
Protokół nr XIII/11 z dnia 28 października  2011  roku >>>>
 
Protokół nr XIV/11 z dnia 24 listopada  2011  roku >>>>
 
Protokół nr XV/11 z dnia 21 grudnia  2011  roku >>>>
 
Protokół nr XVI/11 z dnia 29 grudnia  2011  roku >>>>
 


Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 2010 roku

 
Protokół nr L/10 z dnia 05 stycznia  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LI/10 z dnia 24 lutego  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LII/10 z dnia 31 marca  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LIII/10 z dnia 30 kwietnia  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LIV/10 z dnia 11 maja  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LV/10 z dnia 27 maja  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LVI/10 z dnia  23 czerwca  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LVII/10 z dnia  22 lipca  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LVIII/10 z dnia  29 września  2010  roku >>>>
 
Protokół nr LIX/10 z dnia  27 października  2010  roku >>>>
 
Protokół nr I/10 z dnia  01 grudnia  2010  roku >>>>
 
Protokół nr II/10 z dnia  06 grudnia  2010  roku >>>>
 
Protokół nr III/10 z dnia  23 grudnia  2010  roku >>>>
 

 


Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 2009 roku

 
Protokół nr XXXII/09 z dnia 05 lutego 2009  roku >>>>
 
Protokół nr XXXIII/09 z dnia 25 lutego 2009  roku >>>>
 
Protokół nr XXXIV/09 z dnia 30 marca 2009  roku >>>>
 
Protokół nr XXXV/09 z dnia 27 kwietnia 2009  roku >>>>
 
Protokół nr XXXVI/09 z dnia 27 maja 2009  roku >>>>
 
Protokół nr XXXVII/09 z dnia 18 czerwca  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XXXVIII/09 z dnia 13 lipca  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XXXIX/09 z dnia 22 lipca  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XL/09 z dnia 02 września  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLI/09 z dnia 24 września  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLII/09 z dnia 07 października  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLIII/09 z dnia 30 października  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLIV/09 z dnia 18 listopada  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLV/09 z dnia 30 listopada  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLVI/09 z dnia 04 grudnia  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLVII/09 z dnia 16 grudnia  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLVIII/09 z dnia 22 grudnia  2009  roku >>>>
 
Protokół nr XLIX/09 z dnia 29 grudnia  2009  roku >>>>
 
 

Protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z 2008 roku

 

Protokół nr XIX/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku >>>>

Protokół nr XX/08 z dnia 29 lutego 2008 roku >>>>

Protokół nr XXI/08 z dnia 05 marca 2008 roku >>>>

Protokół nr XXII z dnia 09 kwietnia 2008 roku >>>>

Protokół nr XXIII/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku >>>>
 
Protokół XXIV/08 z dnia 10 czerwca 2008 roku >>>>

Protokół XXV/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku >>>>

Protokół nr XXVI/08 z dnia 01 września 2008 roku >>>>

Protokół XXVII/08 z dnia 29 września 2008 roku >>>>

Protokół Nr XXVIII/08 z dnia 21 października 2008 roku >>>>

Protokół nr XXIX/08 z dnia 11 listopada 2008 roku >>>>

Protokół nr XXX/08 z dnia 18 grudnia  2008 roku >>>>
 
Protokół nr XXXI/08 z dnia 29 grudnia  2008 roku >>>>


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:08.08.2019 09:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.09.2022 08:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 2876