Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju styczeń/luty 2009 rok


Zarządzenie nr 1/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 02 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu dla lokali tymczasowych

Zarządzenie nr 2/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 3/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 4/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 5/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 6/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 7/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 8/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 9/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 10/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 11/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych do dokonywania w 2009 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 12/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 3 do dokonywania w 2009 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 13/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego do dokonywania w 2009 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 14/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania w 2009 roku zmian w planie finansowym jednostki

Zarządzenie nr 15/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 16/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 17/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenie regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 18/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 124/2005 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w sprawie wprowadzenia programu oszczędnościowego gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 19/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 21/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 22/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu

Zarządzenie nr 23/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie: opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 24/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 25/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok
 


Zarządzenie nr 26/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 27/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia na 100/06 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z 19.07.2006 roku w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 28/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 29/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 30/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 31/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 32/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 33/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 34/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2009
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:18.03.2009 17:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 10:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 142