Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2009 Rok

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju marzec/kwiecień 2009 rok

Zarządzenie nr 35/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 36/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 37/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 38/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 39/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 40/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 41/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 42/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 43/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 44/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 45/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 46/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 47/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 48/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 49/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 50/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 51/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 52/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 53/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 54/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 55/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 56/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 57/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 58/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 59/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 60/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 61/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 62/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 63/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 64/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 65/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 66/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 67/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 68/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 69/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 70/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 71/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 72/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 73/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 74/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 75/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 kwietnia 2009 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie nr 76/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 77/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 78/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr 79/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 80/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 81/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przez Powiatową Komisją Lekarską podczas kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

Zarządzenie nr 82/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 83/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Zarządzenie nr 84/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 kwietnia  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 85/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 86/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 87/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdań finansowych jednostek i zakladów budżetowych gminy za 2008 roku

Zarządzenie nr 88/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2009 rok.

Zarządzenie nr 89/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia ulgi w opłacie z  tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2009 rok.

Zarządzenie nr 90/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 91/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2009 Rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2009 22:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.09.2015 10:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
07.07.2009 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.07.2009 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.07.2009 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 16:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 15:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 13:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 13:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 13:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 13:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 13:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 12:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 12:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 12:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 12:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 12:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 12:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 11:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2009 11:27 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.04.2009 13:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2009 13:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2009 13:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2009 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2009 12:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2009 12:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2009 12:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.04.2009 12:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 16:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 16:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 16:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 15:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 14:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 13:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 13:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 12:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 12:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 12:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 11:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 11:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 10:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 10:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.03.2009 09:35 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.03.2009 16:13 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.03.2009 15:46 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)