Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju marzec/kwiecień 2009 rok

Zarządzenie nr 35/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 36/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 37/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 38/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 39/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 40/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 41/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 42/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 43/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 44/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 45/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 46/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 47/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 48/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 49/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 50/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 51/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 52/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 53/09
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie nr 54/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 55/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 56/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 57/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 58/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 59/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 60/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 61/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 62/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 63/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 64/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 65/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 66/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 67/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 68/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 69/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 70/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 71/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 72/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 73/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 74/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 75/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 06 kwietnia 2009 roku w sprawie: jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie nr 76/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 08 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 77/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 78/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr 79/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 80/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 81/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przez Powiatową Komisją Lekarską podczas kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

Zarządzenie nr 82/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 83/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Zarządzenie nr 84/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 23 kwietnia  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 85/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 86/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 87/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdań finansowych jednostek i zakladów budżetowych gminy za 2008 roku

Zarządzenie nr 88/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2009 rok.

Zarządzenie nr 89/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie: udzielenia ulgi w opłacie z  tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2009 rok.

Zarządzenie nr 90/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

Zarządzenie nr 91/09

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 kwietnia  2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2009 Rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:20.03.2009 22:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 123