Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017

Zarządzenie Nr 207/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 208/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 209/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 210/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 211/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 212/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 213/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 214/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 215/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 216/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr 217/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa – Zdrój

Zarządzenie Nr 218/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 219/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 220/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 221/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 222/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 223/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 224/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 225/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 226/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 227/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 228/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 229/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski nauczycieli o przyznanie dofinansowania kosztów  doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 230/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok


Zarządzenie Nr 231/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 232/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 233/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 234/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 235/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 236/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 237/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 238/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania  komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 239/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 240/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa – Zdrój o nazwie:  „Mój dom na medal”

Zarządzenie Nr 241/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka  Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 243/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Zarządzenie Nr 244/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłart za klokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 245/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 246/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 247/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 248/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pożyczki Basenowi "Wodny  Świat" Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 249/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 250/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie umorzenia odsetek za opóźnienie w płatności czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 251/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie nr 252/17 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 29 grudnia  2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa – Zdrój

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:14.11.2017 09:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 11:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 522