Zarządzenie Nr 226/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
 z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1597), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 226/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.11.2017 08:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.11.2017 08:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 161