Zarządzenie Nr 235/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 19 – 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój." w zakresie oceny spełniania warunków udziału, badania i oceny ofert, złożenia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:
1.    Iwona Biernacik    - przewodniczący komisji    
2.    Hanna Jędrzejewska    - członek komisji    
3.    Katarzyna Zagrodna    - członek komisji    
4.    Marek Kot        - sekretarz.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 235/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.12.2017 09:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.12.2017 09:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 133