Zarządzenie nr   248/17
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  28 grudnia  2017 roku


w sprawie : udzielenia pożyczki Basenowi „Wodny Świat” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) oraz § 9 ust. 3 uchwały nr XXIX/168/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok zarządza się co następuje:


§ 1

Udzielić oprocentowanej pożyczki dla Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o. ul. Moniuszki 2a, 57-350 Kudowa-Zdrój NIP:  883-17-19-175 w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie reorganizacji punktu sprzedaży biletów na basenie poprzez przeniesienie punktu kasowego na parter oraz zakup szafek ubraniowych wysokich do szatni damskiej i męskiej.

§ 2

Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie pożyczki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 248/17
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.01.2018 11:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.01.2018 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 82