Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2018

Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 stycznia  2018r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 stycznia  2018r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki

Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 stycznia  2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 stycznia  2018r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 stycznia  2018r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 stycznia  2018r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2018r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2018r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2018r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2018r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 stycznia  2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176 obręb Zakrze (AM-4)

Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 lutego  2018r. w sprawie zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opła za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego  2018r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 lutego  2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 005.22.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lutego  2018r. w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn i kobiet wezwanych do stwienia się przez Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie Nr 005.24.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lutego  2018r. w sprawie powołania zespołu ds. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opła za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej  położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmiany - ujednolicenia - terminów we współużytkowaniu wieczystym gruntów

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 005.33.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 005.34.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 005.35.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 005.36.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 lutego  2018r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie sprostowania treści wykazu do zarządzenia  nr 134/17 Brmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  z dnia  26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości  stanowiącej własność gmny Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lutego  2018r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju STYCZEŃ/LUTY 2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:03.01.2018 13:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.12.2018 14:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 503