UCHWAŁA Nr XLII/263/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi /........./ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Nr XXXVII/214/17 i Nr XXXVII/215/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232)   w związku z art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 i poz.1370) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.    

Rada Miejska Kudowy – Zdroju wnosi o oddalenie skargi /....../ z dnia 28 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XXXVII/214/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 3304) oraz uchwałę Nr XXXVII/215/17 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 3305).

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój sporządzi odpowiedź na skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLII/263/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.02.2018 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.12.2018 12:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 80