Uchwała nr XLIII/269/18

UCHWAŁA Nr XLIII/269/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie – Zdroju”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) w związku z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie – Zdroju”.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie – Zdroju” ze środków Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIII/269/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż