UCHWAŁA Nr XLIII/272/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

W uchwale nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej zmienia się nazwę Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska na Komisję Uzdrowiskową.   

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLIII/272/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.03.2018 11:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:01.03.2018 11:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 39