Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2018

Zarządzenie nr  0050.94.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.95.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.96.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.97.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.98.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.99.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.100.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.101.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.102.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.103.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  8 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunlanym

Zarządzenie nr  0050.104.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.105.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.106.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  15 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.107.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr 0050.108.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  25 maja 2018 r. zmianiające zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.109.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia  29 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności  p.o.dyrektora  Przedszkola im. Kubusia Puchatka  w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.110.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.111.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.112.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.113.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody naumorzenie odsetek dotyczących  należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.114.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.115.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.116.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Zarządzenie nr  0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunlanym

Zarządzenie nr  0050.118.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.119.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.120.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.121.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.122.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.123.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.124.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty za 1 m3  drewna pozyskiwanego z lasów komnunalnych i terenów należących do gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr  0050.125.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunlanym

Zarządzenie nr  0050.126.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunlanym

Zarządzenie nr  0050.127.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  15 czerwca 2018 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za świadczenia za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.128.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.129.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunlanym

Zarządzenie nr  0050.130.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.131.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój na 2018

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:09.05.2018 14:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.12.2018 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 315